„Dalfsen is de Rembrandt van de archeologie.”

Ondanks de topvondsten in Dalfsen weigert het Rijk financieel bij te dragen aan verder onderzoek.  ‘Wie betaalt er voor de Oer-Nederlander?’ is de naam van een kritisch artikel dat hierover vandaag is verschenen in het NRC-Handelsblad.

“Dalfsen is de Rembrandt van de archeologie,” schetst archeoloog Boudewijn Goudswaard in het NRC. Een kritische noot op het feit dat het Rijk bereid is om 80 miljoen euro te besteden aan schilderijen van de beroemde schilder, maar weigert bij te dragen aan verder onderzoek naar het grootste steentijdgrafveld uit Noordwest-Europa.

De vraag is nu hoe het verder moet. Han Noten, burgemeester van Dalfsen, is doordrongen van het belang van de vondst. Hij heeft ondertussen besloten zelf het heft in handen te nemen en op zoek te gaan naar samenwerkingen, desnoods in het buitenland. Er wordt overlegd over een rondreizende tentoonstelling, waarbij musea uit het buitenland in ruil voor de bruikleen moeten bijdragen aan verdiepend onderzoek. Misschien is dit een oplossing voor het probleem. Feit blijft dat er in de toekomst een oplossing moet komen voor dit soort vraagstukken. Boudewijn: “Dalfsen stuit op een archeologische vondst van landsbelang en wordt in zijn eentje met de verantwoordelijkheid opgescheept. Terwijl er op rijksniveau niemand verantwoordelijk is. Dat klopt niet. Dat is een lacune in het systeem.”

Lees hier het artikel van NRC- Handelsblad