De eerste boeren

5000 tot 800 v.Chr.
de eerste boeren 1

In Oosterdalfsen gevonden bijl uit een trechterbekergraf.

Het landschap van Oosterdalfsen is grotendeels gevormd door de IJstijden. Zo’n tienduizend jaar geleden wordt het droger en warmer. Eerst bezoeken zogenaamde jagers-verzamelaars deze streek, op zoek naar voedsel. Later, vanaf ca. 3400 v.Chr.  verschijnen de eerste boeren. Zij vestigen zich op de hoge zandkoppen langs de Vecht waar ze hun akkers aanleggen en woningen bouwen.

De landbouw is ontstaan in het Midden-Oosten waar boeren al duizenden jaren eerder beginnen met het verbouwen van gewassen en het houden van dieren. Deze nieuwe manier van voedselproductie bereikt later ook Oosterdalfsen. Er verschijnen nederzettingen met akkers en weidegebieden. Het Vechtwater waaraan Oosterdalfsen ligt, is in deze tijd erg belangrijk voor de boerensamenlevingen. De mensen migreren niet langer met de seizoenen mee, maar blijven het hele jaar op één plek wonen.

Groepen mensen, die vanwege het kenmerkende aardewerk bekend staan als de ‘Trechterbekercultuur’, vestigen zich langs de Vecht. In Oosterdalfsen is een unieke vondst gedaan uit deze periode. Er zijn resten, zoals  trechterbekers, bijlen en  vuurstenen gebruiksvoorwerpen aangetroffen in de graven van deze oude gemeenschap. De Trechterbekercultuur is vooral bekend dankzij haar hunebedden, maar naast dit soort graven kennen zij ook vlakgraven in gebieden, waar geen grote zwerfstenen voorhanden zijn. Het zijn simpele graven waarover geen grafheuvel is opgeworpen.