Televisie en computers

1900 tot nu
brinkweg

Gezicht op de Brinkweg

In de twintigste eeuw vinden er veranderingen plaats die het landschap van Oosterdalfsen vormen zoals het er nu uitziet.

De ontginningen van veen- en heidegebied gaan volop door. Grote ruimtelijke veranderingen in het gebied komen voort uit een
bevolkingsexplosie, de opkomst van de industrie, verbeteringen aan de Vecht, de groei van autoverkeer en de verstedelijking in de twintigste eeuw.  Rond 1900 wordt de Vecht gekanaliseerd. Vanaf de Duitse grens tot Zwolle wordt de totale lengte verkort van 90 tot maar liefst 60 km.

De mensen in Oosterdalfsen krijgen tijdens de Tweede Wereldoorlog net als elders te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, schaarste van goederen  en arbeidsinzet. Vooral van de luchtoorlog tussen Nazi-Duitsland en de Geallieerden, merkt men veel. Rondom Dalfsen storten maar liefst acht geallieerde vliegtuigen neer.

Na de Tweede Wereldoorlog bepalen ruilverkavelingen en oprukkende nieuwbouw het aanzicht van Oosterdalfsen. Zo verdwijnt de oude Middenweg en wordt de Kampmansweg doorgetrokken.  Ondanks deze ontwikkelingen is het opmerkelijk dat  de structuur en ligging van de buurschap nauwelijks zijn veranderd. De meeste boerderijen liggen al eeuwenlang op dezelfde plek langs dezelfde wegen. De gebouwen zelf zijn wel met de tijd meegegaan maar het uiterlijk van de buurschap Oosterdalfsen is nagenoeg onveranderd gebleven.