bekers2

In Oosterdalfsen gevonden trechterbekers

In Oosterdalfsen is het grootste grafveld gevonden van mensen van de Trechterbekercultuur in Noordwest-Europa!

Vanaf ongeveer 3400 v. Chr. vestigen zich, boven de grote rivieren, de eerste boeren in Nederland. De hoge gronden langs de Vecht vormen een uiterst geschikt leefgebied voor deze groep. Op de zandruggen en rivierduinen bouwen zij hun huizen, leggen akkers aan en begraven zij hun dierbaren.

De naam hebben zij te danken aan het opvallend versierde aardewerk in de vorm van een trechterbeker. De bekers worden onder andere gebruikt om het graan in op te slaan, zodat muizen en ander ongedierte er niet bij kunnen komen. Trechterbekers zijn dus ouderwetse voorraadpotten. Echter, de bewoners geven de potten ook mee aan hun doden. Archeologen vinden hier vele trechterbekers terug  in een ongekend aantal graven. Het Trechterbekervolk, of de hunebedbouwers, kent verschillende begravingswijzen. De bekendste graven zijn de hunebedden. In Oosterdalfsen zijn geen zwerfkeien voorhanden, waardoor  men de overledenen niet in hunebedden maar in een houten kist of gewoon een kuil in de grond begraaft.

Er wordt goed gezorgd voor de overleden familieleden. In de trechterbekers krijgen ze proviand mee. Ook vinden we vuurstenen voorwerpen, barnstenen kralen en stenen bijlen in de graven. Er zijn al meer dan honderd bekers gevonden in de verschillende graven! Een aantal trechterbekers zijn rijk versierd met diepe indrukken die in de nog zachte klei worden aangebracht. De wijze van versiering en de verschillende motieven op de beker maken het mogelijk onderscheidt te maken in regionale stijlgroepen. In Nederland maakt het trechterbekervolk deel uit van een westelijke groep van een cultuurgebied dat zich uitstrekt over grote delen van Duitsland, Denemarken, Zweden en Polen.

Klik op de trechterbekers hieronder en bekijk de trechterbekers van binnen en van buiten !

pot2website (Click to view in 3D)

pot2website (Click to view in 3D)

Terrineamfoor (Click to view in 3D)

Terrineamfoor (Click to view in 3D)