Verhaal

De oude weg

de oude weg

De oude weg

Vanaf de prehistorie tot aan de jaren zestig vestigen mensen zich langs dezelfde oude weg in Oosterdalfsen.

De ouderen in Oosterdalfsen zullen zich de Middenweg nog wel herinneren. De zandweg is tot in de jaren zestig gebruikt totdat een ruilverkaveling ervoor zorgt dat het landschap verandert. De Kampmansweg wordt verlengd en de oude zandweg, die de rivierduinen langs de Vecht verbindt, verdwijnt. Doordat de weg zolang intensief in gebruik is, zijn er door de tijd heen allerlei sporen langs de weg achtergelaten. Deze oude sporen zijn door archeologen gevonden.

Op de klikplaat hieronder kun je zien wat er allemaal langs de oude weg te vinden is!