Verhaal

Een goede buur

een goede buur

Oosterdalfsen, dorsen met de buren, 1927

Loopt de buurman schade op tijdens een storm of moet er geoogst worden, dan schieten de boeren van het buurschap elkaar te hulp. Al sinds de Vroege Middeleeuwen is deze burenrelatie heel belangrijk voor de mensen in Oosterdalfsen.

Er is in die tijd een overvloed aan ruimte in het gebied omdat er nog niet veel mensen wonen. Enkele boeren bouwen hun boerderij vlak bij elkaar en vormen zo een buurschap (boerschap). De boeren verbouwen hun gewassen op de hogere en drogere delen van het land.

Binnen zo’n buurschap worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het onderhoud van de gronden en greppels rondom de boerderijen. Hiermee is de buurschap één van de oudste lokale organisatievormen. Boeren gaan naar elkaar toe om elkaar te helpen bij gebeurtenissen als de geboorte van een kind, huwelijk, ziekte en dood. 

Een buurschap staat bekend om zijn sterk gemeenschapsgevoel. De gemeenten hebben tegenwoordig de formele taken overgenomen, maar een goede buur2buurschappen bestaan nog steeds. Oosterdalfsen is zo’n buurschap en de inwoners voelen zich bewoner van die buurschap.