Verhaal

Een nieuwe gemeenschap

een nieuwe gemeenschap2

Oosterdalfsen in de toekomst

Al duizenden jaren wonen er mensen in Oosterdalfsen. Waar het gebied vandaag nog bestaat uit voornamelijk agrarisch land met meerdere boerenerven, komt in de toekomst een nieuwe levendige gemeenschap.

De kern Dalfsen wordt de komende jaren uitgebreid met de nieuwe woonwijk ‘’Oosterdalfsen’’. Een nieuwe woonplaats waarin de inwoners en het wonen in het groen centraal staan. Noaberschap blijft belangrijk met mensen die betrokken raken bij hun woonomgeving, elkaar helpen en zich inzetten voor de instandhouding en verbetering van de gemeenschap.

De nieuwe woonwijk kenmerkt zich door ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en respect voor bestaande landschappelijke kwaliteiten. Door zijn ligging op de flanken van de Gerner Es en de Welsummer Es sluit de nieuw woonwijk aan bij het huidige karakteristieke kampen- en essenlandschap.

 

Archeologie krijgt een plaats in het ontwerp van de nieuwe woonwijk Oosterdalfsen. In het ontwerp moet zichtbaar worden hoe het hier vroeger was, zo komt bijvoorbeeld de oude zandweg weer terug in de plannen, hieronder een sfeerimpressie.

nieuwe gemeesnchap

sfeerimpressie toekomst Oosterdalfsen, met de oude weg en een trechterbeker speelplaats.